Fios Thugainn
Òganan Dhùn Èideann Logo

Bun-sgoil Taobh na Pàirce

139b Rathad Bonnington, Dùn Èideann EH6 5NQ

rachelm@oganan.com | 07985 326 110

Òganan Ghlaschu Logo

Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

2 Sràid na Ceannmhoir, Àirighean Phollag, Glaschu G41 1PH

aidan@oganan.com | 07590 881 015

Òganan Ghlaschu Logo

Bun-sgoil Ghàidhlig Bhaile a’ Ghobhainn,

3 Cùirt Burndyke, Baile a’ Ghobhainn, Glaschu G51 2BG

alasdair@oganan.com | 07484 785 527

Òganan Bhaile a' Ghobhainn

60 Sràid Vicarfield, Baile a’ Ghobhainn, Glaschu G51 2DJ

alasdair@oganan.com | 07485 610 787