Gleann Dail

Òganan Ghlaschu

Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

2 Sràid na Ceannmhoir, Àirighean Phollag, Glaschu G41 1PH

Uairean fosglaidh: 15:0017:45

Cluba às dèidh na Sgoile

Bidh an cluba às dèidh na sgoile aig Bun-sgoil Ghleann Dail a’ tabhann ghoireasan air leth a th’ air an dealbhachadh gus an tèid ur feumalachdan a choilionadh air fad. Suidhichte ann an talla-spòrs mòr, ’s ann leinne a-mhàin a tha cleachdadh an raoin-chluiche air a’ bhlàr a-muigh cuideachd.

Tha an cluba às dèidh na sgoile ann gus beagan fois às dèidh na sgoile a thoirt dod phàiste. Bidh sinn a’ cruthachadh àite anns am faod iad fois a ghabhail, spòrs fhaighinn, agus còmhla ri clann eile a mheasagachadh. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ cluich gèama ball-coise no speilpean, a’ gabhail pàirt ann an cluba ciad-fhuasgladh, no a’ seinn òran ‘s àm a’ Mhòid a’ teannadh oirnn. Tha iomadach dòigh ann ri ùine mhath dha-rìribh a chur seachad còmhla ri caraidean às dèidh na sgoile. Ma bu mhath leat gun toir sinn taic dod phàiste le leughadh no obair-dhachaigh, cuiridh sinn sin san àireamh cuideachd.

Bidh greim-bìdh fallain ga thabhann dod phàiste agus thèid aige air deochan is measan a ghabhail uair sam bith air feadh an t-seisein.

Gleann Dail